deep-learning Stermedia
Wydobywamy wiedzę, fakty z dużej ilości danych (Big Data) i obrazów (image processing). Projektujemy algorytmy, budujemy modele i narzędzia, które wspomagają ten proces  (data mininig, machine learning,  deep learning).

Przykłady realizowanych projektów:

  • analiza obrazów medycznych np. wsparcie w diagnostyce nowotworów mózgu, wiecej na www.cancercenter.ai
  • monitorig mediów – analiza streamów mediów video (TV) oraz radio np. wyszukiwania wystąpień podobnych sekwencji, muzyki, reklam, analiza archiwów video. Podobne analizy możliwe w mediach pisanych (tekst mining)
  • detekcja i rozpoznawanie twarzy oraz innych obiektów z obrazów
  • detekcja ludzi z obrazu video (monitoring)
  • kontrola jakości z obrazu przy produkcji
  • analiza mediów społęcznościowych (np. linkedin, twitter, facebook etc) pod kątem wyszukiwania kandydatów do pracy, wstępna automatyczna weryfikacja danych z profilu, prognozowanie zmiany pracy, łączenie profili tej samej osoby z wielu mediów etc
  • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych – wykorzystywane w produkcie stergate.com